Forskningsstudie

Studie: Jämförelse av Mirabegron och Solifenacin för behandling av överaktiv blåsa

A Double-Blind, Randomized, Parallel Group, Multi-Centre Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Mirabegron Compared to Solifenacin in Subjects With Overactive Bladder (OAB) Treated With Antimuscarinics and Dissatisfied Due to Lack of Efficacy

Detta är en studie där man prövar ett nytt läkemedel Mirabegron och jämför det med ett redan beprövat läkemedel (Solifenacin) i behandling av patienter med överaktiv blåsa och som tidigare behandlats med antimuskarin preparat utan tillräcklig effekt. Vare sig behandlare eller patient skall veta vilken av behandlingarna som ges, så kallad dubbeblind studie.

Antal deltagare i hela studien: 
1 692 st.
Krav för att delta i studien
  1. 18år eller äldre
  2. Urinträngning med eller utan inkontinens i minst 3 månader
  3. Missnöjd med sin tidigare behandling

Viktig Information

Läs mer om hur det fungerar här »