Forskningsstudie

Nervsmärta efter operation eller skada

Posttraumatisk neuralgi

Vid Bragée Smärtklinik(Medect Clinical Trials) på Banérgatan 23 i Stockholm pågår just nu en läkemedelsstudie där man undersöker ett läkemedel och dess effekt på denna typ av smärta. Läkemedlet är godkänt i över 50 länder för behandling av olika typer av nervsmärta.

För deltagande i studien krävs bl.a.:

  •  att du är över 18 år
  •  att du lider av nervsmärta efter skada eller operation (kronisk perifer neuropatisk smärta)
  •  att du inte är gravid eller ammar

Deltagande i studien innebär sammanlagt 7-8 besök på kliniken under 17 veckor. Reseersättning utgår för besök i studien efter påbörjad behandling med studieläkemedlet

 

Om beskrivningen passar in på dig och du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studien är du välkommen att ringa till oss på telefon 08-545 888 75 följande dagar och tider: mån-fre 09:00-16:30 eller genom att trycka på knappen "anmäl ditt intresse" till höger.

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Studien är godkänd av Regional etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket.

Ansvarig läkare för studien är: Dr Björn Bragée

 

 

Krav för att delta i studien
  1. Nervsmärta efter operation eller skada
  2. Smärta sedan mer än 6 månader
  3. 18 år eller äldre

Viktig Information

Läs mer om hur det fungerar här »