Forskningsstudie

Har du Diabetes typ 2?

-

Vid Medect Clinical Trials i Stockholm kommer en diabetesstudie att starta inom kort. Studien ska undersöka effekten av ett nytt läkemedel som är under utprovning för typ 2 diabetes. Läkemedlet sänker blodsockernivån och har hos en del även viktreducerande effekt. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Regionala Etikprövningsnämnden i Lund.

Vem kan vara med?

Vi söker dig som:

-Har fyllt 18 men inte 75 år

-Har haft diagnosen Typ 2 diabetes i minst 3 månander

-Har obehandlad diabetes eller enbart behandlas med Metformin

-Går med på att få en injektion varje dag eller en gång i veckan subkutant (precis under huden)

Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar samt läkemedel är kostnadsfria. Du kommer att få ersättning för resekostnader.

Intresserad? För mer information och intresseanmälan tryck på knappen "visa intresse" ,du är också välkommen att ringa: 08-545 888 75

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Ansvarig läkare är: Dr Björn Bragée, spec i smärtlindring. Ansvarig forskningssjuksköterska är: Sophia Ördén

 

 

Antal deltagare i hela studien: 
252 st.
Krav för att delta i studien
  1. 18-75år
  2. Har Diabetes typ2
  3. Är obehandlad eller står på Metformin

Viktig Information

Läs mer om hur det fungerar här »