Vad är nyhetsbrev?

Nyhetsbrev sändes till användare som markerat intresse några gånger per år. Man får då information om studier och nyheter av allmänt slag, d.v.s. inte bara det man markerat intresse för.

När man markerar att man önskar nyhetsbrev, samtycker man till att Medect Clinical Trial AB registrerar de uppgifter man lämnat för att skicka Nyhetsbrevet som kan komma att innehålla reklam.

Man samtycker också till att Medect Clinical Trial AB i samband med överlåtelse av hela eller en del av sin verksamhet överlåter uppgifterna till den som övertar verksamheten.

Se också regler och säkerhet.

Redaktionen