Vad är Forskningpatient.se?

Hemsidan har skapats med bidrag från Tillväxtverket och lanserats i långsam takt under 2013. Vi kan konstatera att hälften av patienterna i en del studier nu fått information och anmält sig genom forskningspatient.se.