Sekretesspolicy

 1. INLEDNING

På Medect förstår vi att skydd av integriteten hos besökarna på våra webbplatser är mycket viktig och att information om din hälsa är särskilt känslig. Det är därför vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att möta krav på datasekretess. Läs denna sekretesspolicy för att lära dig mer om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information på nätet.

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Vi samlar enbart in personuppgifter när du lämnar dem till oss t ex vid registrering, när du fyller i formulär, skickar oss e-postmeddelanden mm.

Även om vi gör vårt yttersta för att hålla vår databas säker kan vi inte garantera att den information som vi lagrar är helt skyddad från angrepp. Använd därför aldrig samma lösenord på denna webbplats som du har på andra webbplatser.

2. ALLMÄNT OM VÅR REGISTRERING AV UPPGIFTER SOM DU LÄMNAR

När du kontaktar oss för att anmäla dig till en prövning, för ett konto eller en tjänst, blir du ombedd att lämna personlig information. Genom att lämna din personliga information till Medect, samtycker du till att vi lagrar och bearbetar de uppgifter som du lämnat. I samband med registrering lämnar vi information om vad uppgifterna som du lämnar ska användas till och registrerar dina uppgifter först när du samtyckt till det.

Vi sparar och använder uppgifterna bara så länge som det är nödvändigt för oss för att genomföra de uppgifter som de registrerats för och som du lämnat samtycke till om inte annat föreskrivs i lag.

Personuppgifter som samlas in från dig kan även överföras till annan om och när vi överlåter hela eller någon del av vår verksamhet. Den som förvärvar verksamheten tar då över ansvaret att hantera dina uppgifter i enlighet med vad du samtyckt till och med denna sekretesspolicy. Dessutom kan dina uppgifter komma att lämnas ut till annan om vi är skyldiga att göra det på grund av en lagar och regler, domstolsbeslut eller liknande eller om det behövs för att förhindra eller utreda brott.

 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter i framtiden. Du kan också kontakta oss och få reda på vilka uppgifter om dig som vi har registrerat eller begära att vi rättar inkorrekta uppgifter om dig som du inte själv kan rätta. Skicka ett e-postmeddelande [länk till epostadress] eller ett brev till Medect Clinical Trials AB, Banérgatan 23, 115 22 Stockholm och ange om du vill bli avregistrerad, veta vilka uppgifter vom dig som vi har lagrat eller vilka uppgifter som du vill att vi rättar. För att vi lätt ska kunna hjälpa dig med detta är det viktigt att du anger ditt fullständiga namn och adress inklusive e-postadress. Skriv också on du önskar att vi avregistrerar dig, om du vill veta vilka uppgifter om dig vi har lagrade eller vilka uppgifter som du vill att vi rättar.

3. REGISTRERING SOM FORSKNINGSPATIENT

När du registrerar dig som forskningspatient blir du ombedd att lämna samtycke till att

a.     att vi registrerar de uppgifter som du lämnar                     

b     att vi lämnar ut ditt namn och dina kontaktuppgifter (men inga andra uppgifter) till universitet, sjukhus, företag mm i Sverige och andra länder (Forskningsansvarig) som avser att genomföra en forskningsstudie inom de områden som vi angett att du är intresserad av,

c.    att den som är Forskningsansvarig använder ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kontaktar dig för att höra om du är intresserad av att delta i just den studie som planeras och lämnar dig följande information

- den övergripande planen för forskningen,
- syftet med forskningen,
- de metoder som kommer att användas,
- de följder och risker som forskningen kan medföra,
- vem som är forskningshuvudman,
- att ditt deltagande i forskningen är frivilligt, och
- att du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i forskningsprojektet.

I samband med att du får den här informationen kan du bli erbjuden att delta i en forskningsstudie och lämna annan information till den som är Forskningsansvarig. Den som är Forskningsansvarig får bara spara uppgifter om dig som de fått från oss om du samtycker till att delta i forskningsstudien. Om du inte lämnar sådant samtycke är de skyldiga att radera dina uppgifter.

Det samtycke som du lämnar till oss innebär alltså inte att du samtycker till att delta i en forskningsstudie utan det lämnar du till den som är Forskningsansvarig om och när du önskar delta i en forskningsstudie som den som är Forskningsansvarig planerar. Du bestämmer således helt själv om du vill eller inte vill delta i en forskningsstudie.

Vår ambition är att enbart lämna ut dina uppgifter till seriösa Forskningsansvariga. Vi har dock ingen möjlighet att granska alla forskningsstudier och Forskningsansvariga som kan bli aktuella. Det är därför viktigt att du själv är aktiv, noga läser igenom den information som den som är Forskningsansvarig lämnar och själv tar reda på det som du behöver för att känna dig trygg. Det är den som är Forskningsansvarig som själv ansvarar för att de använder de uppgifter de får från oss och från dig enligt gällande lagar och regler. Vi tar alltså inget ansvar för att forskningsstudien och att den som är Forskningsansvarig följer de lagar och regler som gäller. Här kan du läsa mer om vad som gäller för forskningsstudier i Sverige. http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/forskning/ http://www.epn.se/sv/start/startsida/. Observera att reglerna kan vara annorlunda i andra länder.

4. REGISTRERING FÖR NYHETSBREV

När du anmäler att du är intresserad av att få våra nyhetsbrev blir du ombedd att lämna samtycke till att vi använder de uppgifter som du lämnar för att skicka dig nyhetsbrev. Observera att nyhetsbrev kan komma att innehålla också reklam.

5. REGISTRERING FÖR ATT LÄMNA KOMMENTARER

När du registrerar dig för att lämna kommentarer blir du ombedd att lämna samtycke till att vi registrerar dina uppgifter och lämnar ut dem till polisen eller annan som framställer ett berättigat anspråk på grund av det du skrivit i dina kommentarer.

6 DATASÄKERHET OCH SKYDD AV LÖSENORD

Medect använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande baserat på ny teknisk utveckling.  Vi kan tyvärr inte lämna någon fullständig garanti för datasäkerheten och råder dig att bara lämna oss de uppgifter som du själv finner rimligt att lämna.

Du måste dock själv se till och ansvar för att datorn du använder är tillräckligt säker och skyddad mot skadliga program, t.ex. trojaner, datavirus och programmaskar. Utan tillräckliga säkerhetsåtgärder som säker webbläsarkonfiguration, uppdaterade antivirusprogram, personlig brandvägg, enbart programvaror från säkra källor finns det risk att de lösenord du använder för att skydda åtkomst till de uppgifter du lämnat oss kan komma i orätta händer. Använd därför aldrig samma lösenord på denna webbplats som du har på andra webbplatser.