Regler, allmänna villkor för forskningspatient.se (uppd 12-12-17)

1 INLEDNING

1.1 www.forskningspatient.se har utvecklats av och administreras av Medect Clinical Trials AB (nedan kallat Medect). Vid besök och användning av webbplatsen gäller de regler och villkor som finns tillgängliga under rubriken Regler och Villkor längst ned på webbsidan. Medect kan komma ändra dessa regler mm. Varje gång du besöker vår webbplats är det därför viktigt att du läser igenom våra regler och villkor så att du får del av de ändringar som gjorts. Datum för senaste uppdatering framgår av rubriken.

2. INFORMATIONEN PÅ FORSKNINGSPATIENT.SE ERSÄTTER INTE LÄKARBESÖK OCH ANNAN EXPERTHJÄLP

2.1 Vi publicerar information och länkar på www.forskningspatient.se för att informera om frågor och debatt som vi tror att du som användare är intresserad av. Vi strävar förstås efter att bara publicera information och länkar till information som är korrekt och aktuell. Det kan dock förekomma faktafel, missuppfattningar, felskrivningar felaktiga källor m.m.

2.2 Inget innehåll på vår webbplats är eller kan användas som ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. De tjänster som tillhandahålls på denna webbplats finns här för att upplysa dig som användare om hälso- och medicinska frågor. Innehållet på denna webbplats är inte sjukvårdsrådgivning, diagnos eller behandling.

2.3 Du ska alltid kontakta en läkare eller annan behörig vårdgivare med frågor om personlig hälsa eller medicinska tillstånd. Låt aldrig bli att söka medicinska råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare på grund av information du tagit del av på denna webbplats. Om du har eller misstänker att du har ett medicinskt problem eller tillstånd, kontakta kvalificerad professionell vårdpersonal omedelbart.

2.4 Du kan alltså inte använda informationen här som rådgivning i medicinska eller andra frågor eller basera hälsomässiga, ekonomiska eller andra beslut på informationen på vår webbplats. Har du besvär eller problem ska du omedelbart uppsöka läkare eller annan expert.

2.5 Medect ansvarar således inte för några skador som må åsamkats på grund av information eller bristen på information på den här sidan.

2.6 Informera oss gärna om du hittar information på vår sida som du tycker är felaktig eller olämplig. Du kan nå oss här info@forskningspatient.se

3. ANNONSER m.m.

På vår webbplats finns annonser och reklam för olika produkter och tjänster. Det är respektive annonsör som ansvarar för att deras reklambudskap är förenliga med de lagar och regler som gäller. Om du anser att annons/reklam på något sätt kan ifrågasättas ska du i första hand kontakta det företag som annonserar/gör reklam. Däremot uppskattar vi om du också informerar oss om annons/reklam på vår webbplats som du tycker kan ifrågasättas.

4. REGISTRERING SOM FORSKNINGSPATIENT

När man är intresserad av att delta som försöksperson inom de områden som anm kryssat i och lämnar man samtycke till att Medect Clinical Trial AB att registrera de uppgifter man lämnat och att lämna ut namn och mina kontaktuppgifter till universitet, sjukhus, företag mm i Sverige och andra länder (Forskningsansvarig) som planerar att genomföra en forskningsstudie inom ens intresseområden och att man får kontaktas för att få erbjudande att delta i en sådan studie. Mer information finns i vår Sekretesspolicy. Man samtycker också till att Medect Clinical Trial AB i samband med överlåtelse av hela eller en del av sin verksamhet överlåter uppgifterna till den som övertar verksamheten.

5. NYHETSBREV

Om man anmäler mig till Nyhetsbrev samtycker man till att Medect Clinical Trial AB registrerar de uppgifter man lämnar för att skicka mig Nyhetsbrevet som kan komma att innehålla reklam. Man samtycker till att Medect Clinical Trial AB i samband med överlåtelse av hela eller en del av sin verksamhet överlåter uppgifterna till den som övertar verksamheten.

6. VILLKOR

6.1 När du besöker och använder vår webbplats åtar du dig att följa de villkor som anges här. Du åtar dig dessutom att inte använda webbsidan på något sätt som kan bryta mot lag och andra regler.

6.2 Information, bilder, dokument, texter, rörliga bilder, varumärken, logotyper mm som återfinns på den här webbplatsen får varken kopieras eller spridas vidare utan Medects tillstånd.

7.SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER m.m.

7.1 Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Vi lagrar och använder bara personuppgifter om dig som du själv har lämnat till oss. När du lämnar personuppgifter till oss talar vi om och ber dig godkänna att vi använder dem för angivna ändamål i samband i samband med att vi tar emot dem.

7.2 För att skydda dina uppgifter bör du bland annat känna till följande.

Eventuella bloggkommentarer du skriver och namn du använder är läsbara för alla besökare på webbplatsen. Det är däremot inte din e-postadress. Använd därför inte ditt namn som användarnamn du vill skydda din integritet.

Informera oss så snart som möjligt om information lämnas om dig på vår hemsida som inte är korrekta eller som du vill ska avlägsnas.

När man kommenterar artiklar och inlägg samtycker tman ill att Medect Clinical Trial AB registrerar och använder de uppgifter man lämnar för kommentarsfunktionen och kan komma att lämnas ut till polisen eller annan som framställer ett anspråk pga det man återgett i kommentarer.  Man samtycker till att Medect Clinical Trial AB i samband med överlåtelse av hela eller en del av sin verksamhet överlåter uppgifterna till den som övertar verksamheten.

Även om vi gör vårt yttersta för att hålla vår databas säker kan vi inte garantera att den information som vi lagrar är helt skyddad från angrepp. Använd därför aldrig samma lösenord på denna webbplats som du har på andra webbplatser.