Forskningsstudie

Diabetes: Når du ditt blodsockermål?

Har du diabetes och övervikt?

Vi söker dig som har typ 2-diabetes och som inte når ditt blodsockermål till kliniska studier. Syftet med studierna är att utvärdera effekt och säkerhet av ett nytt läkemedel under utveckling.

Två studier pågår på:    

 • Medicinkliniken, Ljungby
 • S3 Clinical Research Center, Stockholm
 • Medect Clinical Trials, Stockholm
 • Pharmasite, Malmö
 • Dalacarlia Clinical Research, Rättvik
 • Backa Läkarhusgruppen, Stenungsund

Deltagandet pågår i upp till 39 veckor och innebär 11 klinikbesök och upp till 11 telefonkontakter. Studieläkemedlet och dina besök på studiekliniken är kostnadsfria.

Ansvarig för studien är:

 • Dr Karl-Axel Svensson, Medicinkliniken Ljungby lasarett
 • Dr Bo Liu, S3 Clinical Research Center, Stockholm
 • Dr Björn Bragée, Medect Clinical Trials, Stockholm
 • Dr Pekka Koskinen, Pharmasite, Malmö
 • Dr Hans Larnefeldt, Dalacarlia Clinical Research, Rättvik
 • Dr Per Mårin, Backa Läkarhusgruppen, Stenungsund

Om du är intresserad av att delta eller vill ha mer information, är du välkommen att kontakta oss per e-post eller registrera några uppgifter för att få direktkontakt:

E-post: diabetes@forskningspatient.se

 

Viktig Information

Läs mer om hur det fungerar här »