Artikel

Stark tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar som har gjorts av ansedda Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin, IVA, framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.

Just nu råder en negativ trend för företagssponsrade kliniska prövningar. Det gäller alltså att det är svårt att få tag i människor som är villiga att ställa upp i kliniska studier av nya läkemedel. Webbplatsen lakemedelsvarlden.se skriver om en rapport som gjorts av IVA och det framhålls att kliniska studier är viktiga för Sverige.

Rapporten får även stöd från näringslivet och Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, framhåller att Life science är mycket viktig för samhällsutvecklingen. Rapporten föreslår flera vägar för att patienter och forskning ska kunna nå varandra. Webbplatsen forskningspatient.se framhålls som en viktig del i detta arbete. I rapporten skriver författarna så här: ”Vi föreslår att webbsidan forskningspatient.se används som grund för att få ett komplett register över alla planerade och pågående kliniska studier i Sverige”.

Just nu är detta med att stärka statusen för kliniska prövningar ett hett ämne som ett flertal organisationer tagit upp på sin agenda. Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet Formas, har på regeringens uppdrag utrett hur den kliniska forskningen i Sverige ska kunna stärkas. Hon konstaterar att de kliniska prövningarna minskat sedan 1980-talet och att denna trend inte är bra för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Peterssons huvudförslag är att en ny myndiget, Nämnden för samordning av kliniska studier, bildas.

Läs hela artikeln på lakemedelsvarlden.se

0 st har sparat denna artikel

    Om du är har ett konto hos oss så kan du få rekommenderade artiklar och även spara artiklar som du tycker är intressanta till ditt konto.