Artikel

Intensiv forskning kring världens mest ökande sjukdom

Omkring nittio procent av alla diabetiker har diabetes typ 2 och sjukdomen har nått närmast epidemisk omfattning i stora delar av världen. Dessutom har en oroväckande stor del av världens befolkning blodsockernivåer som är i närheten av vad man kallar ”fördiabetes”. Forskning kring botemedel mot denna diabetesform pågår intensivt och flera nya preparat är på väg.

Huvudsakligen anses diabetes typ 2 bero på felaktig kost, rökning samt stort alkoholintag och för lite motion med övervikt, främst i form av bukfetma, som följd.  Typ 2-diabetes kan dock uppstå även i frånvaro av fetma och kan delvis vara ärftlig. Det finns även människor som har någon form av gen som skyddar mot denna sjukdom. Har man inte denna gen, och blir tillräckligt överviktig, utvecklar man förr eller senare sjukdomen. Den kommer oftast gradvis och utvecklar sig vanligen under flera år innan den diagnostiseras.

Vid diabetes typ 2 utvecklar man insulinresistens och nedsatt funktion hos betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till förhöjda blodsockernivåer. Brist på insulin leder till att fria fettsyror uppkommer och frisätts i blodet så att ketonkroppar börjar bildas och blodsockret förblir högt. För hög halt av keton i blodet sänker blodets pH vilket leder till ketoacidos som i allvarliga fall kan leda till döden.

 

Oroväckande ökning

USA är ett av de länder där diabetes typ 2 ökar snabbast men sjukdomen sprider sig till allt fler av de länder som man brukar räkna som utvecklingsländer eller framväxande marknader på finansmarknadsspråk. Här ökar diabetes typ 2 så dramatiskt att diabetes nu är den snabbast växande sjukdomen i världen. Fyra av fem typ 2 diabetiker lever nu i dessa länder där livsstilen snabbt förändras mot att likna den västerländska.

Till en del förklaras den ökande andelen fall av typ 2 diabetes med att människor blir äldre samt att de kan leva längre med sin sjukdom, men det gäller främst i västvärlden. För många av de nytillkommande diabetessjuka i världens ekonomiskt växande länder sker debuten vid betydligt yngre ålder än i den traditionella västvärlden.  

I Indien beräknas det finnas mer än 50 miljoner drabbade och i Kina något färre. Andra regioner där sjukdomen är på stark frammarsch är Mellansöstern och rikare delar av Afrika, Brasilien och ett flertal asiatiska länder. Det finns också olikheter mellan de drabbade i dessa nya länder och de traditionella västerländska länderna. Märkligt nog är Västeuropa ett av de områden där den långsammaste ökningen av sjukdomen sker.

 

Behandling

Behandling av typ 2-diabetes går vanligen först ut på att förändra livsstil, det vill säga behandling utan mediciner med regelbunden motion och förändring av kosten. Försök har visat att det är möjligt att få kroppen att återuppta insulinproduktionen efter en ganska kort period med en radikalt förändrad diet.

När det gäller mediciner så behandlas sjukdomen med hjälp av en eller flera antidiabetika, främst i form av tabletter. Om insulinproduktionen minskat till en kritisk nivå behövs dock regelbundna insulininjektioner, oftast med låg startdos, tillsammans med tabletter.

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som över tiden tenderar att förvärras. Det finns därför ett stort behov av nya behandlingsmetoder eftersom många patienter inte får tillräcklig blodsockerkontroll med sin nuvarande behandling. Många läkemedelsföretag forskar på detta område och nya mediciner är på väg. Nya preparat för typ 2 diabetes presenteras nu i en strid ström så det finns gott hopp för alla drabbade.

Ett sätt av få veta mer om sin sjukdom, och kanske vara en av de första som får pröva nya mediciner, är att anmäla sig som forskningspatient. Detta är ett område där det råder stor efterfrågan på patienter med just diabetes typ 2.

Diagnos: 
diabetes typ 2

0 st har sparat denna artikel

    Relaterade artiklar

    Om du är har ett konto hos oss så kan du få rekommenderade artiklar och även spara artiklar som du tycker är intressanta till ditt konto.