Artiklar

Här kan du hitta artiklar som ger dig djupare information inom medicinsk forskning. Du kan skapa egna arkiv, och dela med andra.

Visste du att du kan lägga in tips om artiklar från andra webbsidor? Läs mer om hur det fungerar här»

Artikel

Artiklar från Forskningspatient

46 artiklar som matchar

Svensk klinisk forskning måste vässas

För att upprätthålla hög kvalitet inom vården krävs framstående klinisk spetsforskning. Den internationella konkurrensen hårdnar och svensk klinisk forskning har tappat mark, spetsen saknas. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar därför upp till 600 miljoner kronor under en tioårsperiod inom programmet Wallenberg Clinical Scholars.

Diagnos: 
_FORSKARE

Intensiv forskning kring världens mest ökande sjukdom

Omkring nittio procent av alla diabetiker har diabetes typ 2 och sjukdomen har nått närmast epidemisk omfattning i stora delar av världen. Dessutom har en oroväckande stor del av världens befolkning blodsockernivåer som är i närheten av vad man kallar ”fördiabetes”.

Diagnos: 
diabetes typ 2

Stark tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar som har gjorts av ansedda Kungliga Ingenjörsveten- skapsakademin, IVA, framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.

Nyhetsbrev Forskningspatient april 2014

Nyhetsbrev april 2014. Om du registrar dig så får du vårt nyhetsbrev en gång i månaden. Läs nyhetsbrevet.

Diagnos: 
Ej specificerat

Den giftiga samariten

En giftig ödla som lever i ökenområden i Nordamerika har bidragit till forskningen kring en medicin som hjälper människor med diabetes typ 2. Ur ödlans giftiga saliv har man lyckats isolera en peptid, eller protein, som man sedan framställt en syntetisk variant av. Detta ämne har visat sig vara ett mycket effektivt medel för att hålla blodsockernivån under kontroll och bidrar även till viktnedgång.

Diagnos: 
diabetes typ 2

Cortison hjälper vid ryggsmärta - men tillräckligt??

Ischiassmärtor uppstår i allmänhet från ett diskbråck eller när bensporre från ryggraden trycker ihop delar av nerven vilket leder till inflammation och smärta. 

Trots att smärtan hos majoritet av patienter mattas av efter par veckor med konservativ behandling så använder man idag epidurala kortisoninjektioner när konservativ behandling inte har effekt efter sex veckor. 

Diagnos: 
Långvarig ryggsmärta
Bechterews ryggsjukdom (M45)
Diskbråck (G55)
Ischias, lumbago (M54)
Ländryggdiskbråck (M51)

Arbete och familj påverkar upplevelse av ländryggssmärta

Forskare intervjuade patienter med ländryggssmärta som stannade kvar på jobbet samt patienter som inte kunde återvända till arbetet. 

De patienter som lyckades stanna kvar på deras jobb hade större flexibilitet i arbetet, mer professionella arbetsuppgifter med mer frihet. 

Detta liksom bättre stöd från arbetsgivare hjälpte patienterna att bemästra sin ländryggssmärta.

Diagnos: 
Långvarig ryggsmärta
Diskbråck (G55)
Ländryggdiskbråck (M51)
Lumbago ryggvärk (M545)

Smärta vid disbråck påverkar kvinnor och män olika beroende på samma genvariant.

Mer kvinnor än män får ländryggssmärta och ischias. Förklaringen kan vara en genvariant som spelar roll för smärtregleringen.

Nästan 300 patienter med diskbråck följdes upp till ett år. Även om fler män än kvinnor med diskbråck refererades till sjukhus så tillfrisknade män fortare än kvinnor. 

Trots att alla delar samma gener så kommer många gener i olika versioner, en standard form och en variant. Dessa genetiska variationer är i allmänhet oberoende av kön men det finns undantag.

Diagnos: 
Långvarig ryggsmärta
Diskbråck (G55)
Ischias, lumbago (M54)
Ländryggdiskbråck (M51)
Lumbago ryggvärk (M545)

Promenad lika effektiv som klinisk behandling av ländryggssmärta.

Ländryggssmärta är ett mycket vanligt problem i sjukvården och kräver ofta många timmar av t ex sjukgymnastik.

Israeliska forskare har funnit att promenader är lika effektiva som träningsprogram med apparater i gym för att minska smärtan I ryggen.

Schema för promenader bestod av  aktiv promenad två tre gånger I veckan under 20 till 40 minuter. 

Diagnos: 
Långvarig ryggsmärta
Diskbråck (G55)
Nack eller ryggvärk (M53)
Nackdisksjukdom, dskbråck (M50)
Spondylos (M47)

Rökstopp minskar smärta hos ryggpatienter

Rökning är en känd riskfaktor för ryggradssmärta och diskbråck. I en ny studie som publicerats under det årliga årsmötet för American Academy of Orthopaedic Surgeons analyserade forskarna sambandet mellan rökstopp och smärta i nära 6800 patienter som fick behandling för ryggradssmärta eller bensmärta.  Man samlade information om varje patients ålder, kön, vikt, rökning, smärta, behandling, och samsjuklighet som depression.

Diagnos: 
Långvarig ryggsmärta
Diskbråck (G55)
Nackdisksjukdom, dskbråck (M50)